Totalentreprenad

Totalentreprenad

När ett större byggprojekt ska genomföras, som exempelvis vid nybyggnation eller renoveringar, är det viktigt att den som ansvarar för projektet har den kunskap och erfarenhet som är nödvändig. Bland annat krävs kunskap om vilket material som ska användas, hur arbetet och genomförandet av kvalitetskontroller ska utföras. Om du vill få hjälp med totalentreprenaden för ditt projekt kan du kontakta oss på Kärrbäck Service & Entreprenad AB som är ett byggföretag i Uppsala. Det innebär att vi tar över hela ansvaret för din entreprenad så att arbetet utförs enligt plan, av behöriga hantverkare och med godkänt material.

 

Vårt byggföretag i Uppsala kan åta sig totalentreprenaden

Kärrbäck Service & Entreprenad AB har snickare i Uppsala och andra hantverkare inom ett flertal av byggsektorns yrkeskategorier. Det innebär att vi har den personal som krävs för att kunna åta oss totalentreprenaden för ditt projekt. Vi har alltid en arbetsledare på plats som ser till att koordinera arbetet mellan olika hantverkare så att rätt hantverkare finns på plats vid rätt tillfälle. 

Boka möte för diskussion kring ditt projekt!

Ska du utföra byggarbeten på din fastighet kan du boka ett kostnadsfritt möte med våra snickare i Uppsala. Då kan vi ta hänsyn till dina önskemål och sedan lämna en offert med ett konkurrenskraftigt pris.